Met welke kosten krijgt u te maken?

Een betalingsachterstand kan iedereen overkomen. Loop er niet voor weg en neem zo snel mogelijk contact op met van Dongen en Partners Gerechtsdeurwaarders. Hoe sneller contact, des te beter kunnen we er samen voor zorgen dat de kosten niet verder oplopen.

Het incassoproces bestaat uit verschillende stappen. Met deze rekentool kunt u zelf berekenen welke kosten per stap bij u in rekening gebracht mogen worden.

*Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen van consumentenkrediet, koop op afbetaling, huurkoop en huurkoop van onroerend zaken, gemoderniseerd in een aanvulling van Boek 7 BW opgenomen.

** Componenten kunnen onderhevig zijn aan BTW, dit houdt in dat het soort vordering bepaalt of u over deze componenten nog BTW verschuldigd bent, Neem voor een nauwkeurige berekening, toegespitst op uw situatie, contact op met van Dongen en Partners Gerechtsdeurwaarders.

Let op! Met deze rekentool geven wij u een indicatie van deze kosten en de rente in een kantonprocedure. Indien de Wet op het Consumenten Krediet* van toepassing is, mogen er geen buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. Neem voor een nauwkeurige berekening, toegespitst op uw persoonlijke situatie, contact op met van Dongen en Partners Gerechtsdeurwaarders.


Wat is het totaalbedrag van uw schuld?

euro (Rond uw bedrag af op hele euro’s)

Uw situatie:

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

Disclaimer

De kostencalculator van van Dongen en Partners Gerechtsdeurwaarders geeft een indicatie van de kosten die bij u in rekening gebracht mogen worden door een deurwaarders- en/of incassobureau, voor het incasseren van het door u verschuldigde bedrag.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de kostencalculator en de daarin opgenomen gegevens, staat van Dongen en Partners Gerechtsdeuwaarders niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze gegevens. De verschuldigde kosten in een individuele zaak kunnen dan ook afwijken van de met de kostencalculator gemaakte berekening. Over sommige kosten zal bijvoorbeeld nog belasting moeten worden betaald. Dit is afhankelijk van de opdrachtgever.